“Van overleven naar moeiteloos leven en werken”

Basebox Bedrijfsvoering

In organisaties werken mensen samen. En waar mensen samenwerken ontstaan samenwerkingsproblemen en daardoor verlies aan effectiviteit/efficiëncy. In Basebox (ontwikkeld door dr.ir. H. v.d. Loo, Bestuursvoorzitter stichting Nederlands Instituut voor Management en Bestuur) wordt in de eerste plaats het menselijk gedrag in samenwerkingssituaties geanalyseerd en verklaard aan de hand van de speltheorie (gametheory). Vervolgens wordt in basebox een organisatie-systeemontwerp beschreven om dit samenwerkingsgedrag in goede banen te leiden. Om uiteindelijk met een op maat gesneden managementinstrumentarium de organisatie efficiënt en effectief te kunnen besturen. 

De basis van basebox is te vinden in een groot aantal wetenschappelijke en in de praktijk getoetste theorieën. De reden waarom gekozen is voor een stevig wetenschappelijk fundament onder basebox, is om zoveel mogelijk weg te blijven van meningen en (normatieve) opvattingen.. Daarmee is “ik vind..” dus zoveel mogelijk vervangen door “uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat…”. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid en discussies over zin en noodzaak komen zo in een heel ander perspectief te staan.

De Speltheorie en de Sociotechniek (en met name de systeemtheorie) vormen de twee belangrijkste wetenschappelijke fundamenten onder basebox. Daarnaast is gebruik gemaakt van opgedane onderzoekskennis uit diverse wetenschapsrichtingen, waaronder de sociale wetenschappen en de filosofie, maar bijvoorbeeld ook vanuit de natuurkunde, wiskunde en kwantumfysica. Van de Loo is eind 2019 gepromoveerd bij de TU Eindhoven. De titel van zijn proefschrift luidt: "Quadra Politica: een ontwerp voor de vierde macht" en is te downloaden op de site van de TU Eindhoven.

 In dit Youtubefilmpje is een presentatie te zien van Harry van de Loo tijdens een ICT-congres voor het onderwijs in 2013, waarin hij een korte uitleg geeft over de toepassing van speltheoretische principes in de bedrijfsvoering van ambtelijke organisaties.

Hieronder volgen nog enkele blogs die ik heb geschreven en gepubliceerd onder mijn LinkedIn profiel:

Samenwerken. De mens als sociaal dier is daar helemaal op ingesteld, toch?. Waar zouden we zijn zonder samenwerking? We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. En toch gaat er veel mis in onze samenwerking. Waarom? In de kern omdat we elkaar niet vertrouwen. We liegen wat af en we vinden het allemaal heel normaal en gewoon, want we doen het bijna allemaal. En we durven vaak ook nog met droge ogen te beweren dat we goudeerlijk zijn hoor; nee, we zijn hartstikke betrouwbaar!

Lees meer...

HRM, P & O. Zo heet mijn vakgebied. Da’s mooi he? Ik ben dus manager van “Human Resources” en houd mij bezig met de “P” van Personeel en met de “O” van Organisatie. Ok, die “P” dat geloven wij P&O managers ondertussen wel, toch? We hebben immers heel wat gepresteerd op dit gebied de afgelopen 40-50 jaar.. Arbeidsvoorwaardenregelingen, functiewaardering en functiebeschrijvingsystemen, competentiemanagement,  E-HRM.. we kennen ze allemaal en we zijn er goed in, he? Knappe manager die ons op ons eigen vakgebied de baas is.. Gelukkig maar, anders hadden we ook geen toegevoegde waarde meer en zouden we snel allemaal op straat staan.

Lees meer...

Online Loopbaanprof RGB 80x80   Banner large rectangle FLOW WEP

Delen

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Video