“Van overleven naar moeiteloos leven en werken”

In organisaties werken mensen samen. En waar mensen samenwerken ontstaan samenwerkingsproblemen en daardoor verlies aan effectiviteit/efficiëncy. In Basebox (ontwikkeld door ir. drs. H. v.d. Loo, gemeentesecretaris Boxmeer) wordt in de eerste plaats het menselijk gedrag in samenwerkingssituaties geanalyseerd en verklaard aan de hand van de speltheorie (gametheory). Vervolgens wordt in basebox een organisatie-systeemontwerp beschreven om dit samenwerkingsgedrag in goede banen te leiden. Om uiteindelijk met een op maat gesneden managementinstrumentarium de organisatie efficiënt en effectief te kunnen besturen. 

De basis van basebox is te vinden in een groot aantal wetenschappelijke en in de praktijk getoetste theorieën. De reden waarom gekozen is voor een stevig wetenschappelijk fundament onder basebox, is om zoveel mogelijk weg te blijven van meningen en (normatieve) opvattingen.. Daarmee is “ik vind..” dus zoveel mogelijk vervangen door “uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat…”. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid en discussies over zin en noodzaak komen zo in een heel ander perspectief te staan.

De Speltheorie en de Sociotechniek (en met name de systeemtheorie) vormen de twee belangrijkste wetenschappelijke fundamenten onder basebox. Daarnaast is gebruik gemaakt van opgedane onderzoekskennis uit diverse wetenschapsrichtingen, waaronder de sociale wetenschappen en de filosofie, maar bijvoorbeeld ook vanuit de natuurkunde, wiskunde en kwantumfysica.

 

In dit Youtubefilmpje is een presentatie te zien van Harry van de Loo tijdens een ICT-congres voor het onderwijs in 2013, waarin hij een korte uitleg geeft over de toepassing van speltheoretische principes in de bedrijfsvoering van ambtelijke organisaties.

En last but not least hieronder een aantal Blogs die ik gepubliceerd heb over Basebox op http://http://www.hrbase.nl/profile/AdriaanBrouwer:

Online Loopbaanprof RGB 80x80   Banner large rectangle FLOW WEP

Delen

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Video