“Van overleven naar moeiteloos leven en werken”

Levenscoaching

Levenscoaching richt zich op het versterken van je gevoel van zingeving en levensvoldoening en daarmee verdieping van je algehele levensgeluk. Om je leven zin en vorm te kunnen geven, is het nodig te weten wat je wilt, wat je kunt en wie je nu eigenlijk bent. Want alleen dan wordt het mogelijk vanuit je diepste wensen, verlangens en dromen je toekomst te kunnen vormgeven.

Leren leven vanuit je hart, vanuit je passie en daarbij zin te geven aan je persoonlijke en maatschappelijke leven, staat in deze persoonlijke zoektocht centraal. Hierbij spelen naast je wensen, dromen, verlangens, inspiratiebronnen en je (levens)doelen ook je kwaliteiten, talenten, overtuigingen, belemmeringen en waarden een belangrijke rol.

Voor deze specifieke vorm van coaching verwijs ik door naar Mariana Zondervan, die hierin gespecialiseerd is en met wie ik in netwerkverband samenwerk.

Zelf zegt Mariana over haar werk als levenscoach:

"Levenscoaching biedt ondersteuning op verschillende levensgebieden door zelf vorm te geven aan je leven vanuit je diepste wensen en talenten. Je wordt door mij gemotiveerd en geïnspireerd bij de bevordering van je persoonlijke groei en effectiviteit. Ik help je bij het verbeteren van je levensbalans, het ontwikkelen van je talenten, het ontdekken van je levensdoelen en passies en het verbeteren van je relaties. Dit alles vanuit werkelijke aandacht voor je gevoelswereld en de verbinding met de realiteit.

Als levens- en zingevingscoach werk ik in de eerste plaats vanuit mijn eigen levenservaring en de ontdekkingstocht naar mijzelf gedurende mijn leven tot nu toe. Elke dag leer ik zelf ook weer en ontstaan nieuwe inzichten die ik graag wil delen met anderen. Daarnaast speelt spiritualiteit een belangrijke rol in mijn persoonlijk leven en levensfilosofie. En vanzelfsprekend zijn de opgedane kennis en vaardigheden tijdens mijn gevolgde cursussen en opleidingen onmisbaar om de coaching succesvol te doen verlopen.

Specialiteiten: Mijn sensitiviteit en invoelingsvermogen zijn mijn belangrijkste kwaliteiten om mensen te kunnen inspireren. Werkelijke aandacht voor de gevoelswereld van de ander staan centraal in mijn werk."

Online Loopbaanprof RGB 80x80   Banner large rectangle FLOW WEP

Delen

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Video